Återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning

Elektriska och elektroniska produkter innehåller material och ämnen som kan ha skadliga effekter på människans hälsa och på miljön. För att värna och skydda miljön och Europeiska unionen därför tagit fram ett direktiv om elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU – “WEEE-direktiv“).

Målet med WEEE-direktivet är att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras på ett sätt som är bra för miljön och som underlättar för återvinning. Det ska undvikas att produkterna slängs till förbränning. Dessutom ska återanvändning, återvinning och dylikt bidra till att minska den mängd material som slutligen går till förbränning.

Medlemsländerna har tillämpat WEEE-direktivet i sin respektive nationella lagstiftning. Dessa nationella regler innehåller i sin tur specifika krav för tillverkare och säljare av elektrisk utrustning.

På den här sidan hittar du information om hur du kan kassera dina el- och elektronikprodukter.

1 Elektrisk och elektronisk utrustning – Registrering i Sverige

Som tillverkare av ElektroG är vi registrerade hos den ansvariga s Naturvårdsverket med följande registreringsnummer (WEEE-reg.-nr.): 208967

2 Elektrisk och elektronisk utrustning – Kasseringsinformation

Privata hushåll som använder elektrisk och/eller elektronisk utrustning ska observera följande viktiga information för att säkerställa miljövänlig kassering av gammal utrustning och egen säkerhet.

a. Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och symbolens betydelse enligt bilaga 3 (överstruken skräptunna) på ElektroG

Ägare av gamla apparater måste slänga dem i en insamling som är skild från det osorterade kommunala avfallet. Gamla batterier som inte sitter fast i apparaten ska tas ut innan produkten lämnas in. Elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas i det osorterade kommunala avfallet eller i hushållssoporna. Elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat och genom lokala uppsamlings- och återvinningsstationer.

Symbolen i bilaga 3 till ElektroG visar att produkten ska sorteras separat från allmänna hushållssopor. Symbolen för separat sortering av elektrisk och elektronisk utrustning föreställer en överstruken skräptunna på hjul och har följande innebörd:

b. OBSERVERA Dataskydd

Viss elektronisk utrustning innehåller minnesenheter som kan ha känsliga personliga uppgifter som inte får hamna hos tredje part. Vi påminner om att det är slutanvändaren som är ansvarig för att personliga uppgifter raderas innan den uttjänta produkten lämnas in till återvinning.

c. Information om möjligheten att returnera gamla enheter när du beställer till en adress utanför Tyskland

Sverige

Volkswagen Group Charging GmbH är medlem i El-Kretsen AB, som är ett godkänt efterlevnadssystem i Sverige, för retur, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk utrustning.

Elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in vid de lokala återvinningsstationerna. Mer information om var du kan lämna in gammal elektrisk och elektronisk utrustning hittar du här:

http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-elutrustning

Volkswagen Group Charging GmbH är registrerat hos Naturvårdsverket på numret 208967.

Sök på vår webbplats

Bra – Det finns goda möjligheter att installera en laddstation hemma hos dig.

Gör dig redo för nästa steg mot en elektrisk framtid.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Tack för att du fyllde i uppgifterna.

Det kan finnas utmaningar med att installera ŠKODA iV laddare i ditt hem. Men var inte orolig, vi kommer göra vårat bästa för att hitta en lösning åt dig! Nedanför finner du olika detaljerade förslag, välj den som bäst reflekterar ditt svar.

1. Utmaning:

Din parkeringsplats tillhör ett flerbostadshus.

Hur du går vidare:

Kontrollera om det redan finns laddstationer i fastigheten.

√ Det finns redan laddstationer: Eftersom det redan finns laddstationer på plats bör det gå bra att installera en laddstation. Ofta kan det ta något längre tid eftersom det krävs tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening. Men eftersom det redan finns laddstationer så är det stor sannolikhet att du får tillstånd att installera en laddstation. 

Däremot kan kostnaderna vid denna installation avvika från våra standardpriser. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Det finns inga laddstationer: I detta fall kan processen ta längre tid, då det kan ta tid att få tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening.

Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete. Installatören kan eventuellt även hjälpa till med tillståndet. För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundsupport : 00800 80 247 247.

2. Utmaning:

Om du inte är ägare till fastigheten måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge tillstånd till installationen. Om inget tillstånd ges, kan installationen inte utföras.

Hur du går vidare:

Kontrollera att hyresvärd/ bostadsrättsförening godkänner installationen innan du lägger din beställning.

3. Utmaning:

Din parkeringsplats har inte tillgång till el.

Hur du går vidare:

Mät och se om avståndet till närmsta eluttag/elcentral är mer än 10 meter.

√ Ja, det är över 10 meter: Detta innebär att det eventuellt kan tillkomma extra installationskostnader utöver vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Nej, det är mindre än 10 meter: Det är stor sannolikhet att installationen är genomförbar och ingår i vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

4. Utmaning:

Det finns ingen vägg som är minst 30 cm bred för att fästa laddstationen på.

Hur du går vidare

Vanligtvis monteras laddstationen på en vägg eller liknande yta som är stabil och stark nog att hålla den.

Om det inte finns en sådan yta i närheten av din parkeringsplats, kommer installatören att rekommendera en annan lösning. Kostnaden för denna lösning ingår inte i vårt standardpaket. Vi rekommenderar att du fortsätter med din beställning och talar med installatören vid fastighetsinspektionen. Du kan avboka din beställning om kostnaderna överstiger dina förväntningar.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Är installationen för ŠKODA iV Charger möjlig i ditt hem?

Med bara några klick kan du ta reda på hur man genomför installationen. Du får en indikation på om vårat standard paket passar dina behov eller om det finns utmaningar att lösa på vägen.

Oavsett resultat, kommer vi och vår installatören göra vårat bästa för att möjliggöra installationen.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Toppen du är kvalificerad för grön teknik

Spara 50 % med programmet för grön teknik och komplettera din konfiguration.

Spara 50% med programmet grön teknik

Tyvärr - det verkar som om du inte är berättigad till grön teknik programmet

Fortsätt utan grön teknik programmet

Möjlighet för val av grön teknik

Grön teknik-bidraget minskar kostnaden för din ŠKODA iV Charger och dess installation med 50%. Vi kan ansöka för er räkning om bidraget om du uppfyller följande krav. Kontrollera dem och bekräfta din behörighet. För mer information om bidragssystemet för grön teknik, se avsnittet Ekonomiskt stöd eller ta reda på mer på webbplatsen för grön teknik.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

har lagts till i din varukorg

Visa korg