A. Ansvarig utgivare

Det gläder oss att du besöker en webbplats tillhörande Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin, Tyskland, e-post: info@elli.eco, registrerat i bolagsregistret hos Amtsgericht Charlottenburg under nr HRB 208967 B (”Volkswagen Group Charging GmbH”), och tackar för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Nedan förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och använder dina uppgifter.

B. Behandling av personuppgifter

I. Behandling av protokollfiler

Vid all användning av webbplatsen överförs viss information automatiskt från din webbläsare och sparas av oss i så kallade loggfiler. I synnerhet överförs följande information automatiskt:

- Ett anonymt cookie-ID.
- Den webbläsare som du använder.
- Datum och tid för ditt besök.
- Webbsidorna som du har besökt hos oss.
- Webbplatsen som hänvisat dig till oss.

- IP-adressen (internetprotokolladressen) för den enhet som används för att komma åt vårt onlineutbud.

Behandlingen av dessa uppgifter sker enligt artikel 6.1 f i GDPR mot bakgrund av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig webbplatsen på ett korrekt sätt. Uppgifterna raderas efter 14 dagar.

Som värd för webbplatsen använder vi personuppgiftsbiträdet Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (”Shopify”), som använder Shopify Inc., 33 New Montgomery St. Suite 750, San Francisco, California 94105, USA (”Shopify Inc.”) som personuppgiftsbiträde. Shopify Inc. uppfyller sekretesskraven i Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Privacy Shield-överenskommelsen reglerar skyddet av personuppgifter som överförs från en av Europeiska unionens medlemsstater till USA. Den säkerställer att de överförda uppgifterna omfattas av en uppgiftsskyddsnivå som motsvarar den inom Europeiska unionen. Certifieringen av Shopify Inc. hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TdbJAAS&status=Active. Shopify självt utnyttjar ytterligare underentreprenörer. Dessa hittar du via följande länk: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors.

II. Kontakt och kundtjänst

Du kan kontakta oss på den angivna e-postadressen eller telefonnumret och ställa en fråga till oss. I samband med detta behandlar vi dina uppgifter och informationen som du lämnat ut (även personlig information) i ett ärende för att kontakta dig och bearbeta din fråga (art. 6 avsn. 1 punkt b i dataskyddsförordningen). Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg hjälper oss att behandla detta.

Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg och Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin hjälper oss att behandla detta. Dina uppgifter sparas och hanteras även i vårt CRM-system. Vi använder även Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA) som registerförare. Vi kan inte utesluta att Salesforce.com, Inc. får tillgång till uppgifterna så att ett EU-standardavtal (gällande garanti för behandling av personuppgifter i länder utanför Europa) kan slutas. Mer information om EU-standardavtalsklausuler finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Vi raderar dina uppgifter så snart vi besvarat ditt ärende och du är nöjd, om inga andra frister för lagring gäller (t.ex. när det gäller skatt).

III. Behandling inom ramen för beställningsprocessen

De uppgifter som du lämnar inom ramen för beställningen behandlar vi i syfte att fullgöra avtalet (artikel 6.1 b i GDPR). Till de personuppgifter som behövs i detta syfte hör privata kontakt- och identifieringsuppgifter (bl.a. namn, adress och e-postadress) samt IT-användningsuppgifter (bl.a. beställnings-ID, beställningstidpunkt) och bankuppgifter (se avsnittet om ”Uppgiftsbehandling i betalningssyfte”). Onlinebutiken tillhandahålls av Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (”Shopify”), som använder Shopify Inc., 33 New Montgomery St. Suite 750, San Francisco, California 94105, USA (”Shopify Inc.”) som personuppgiftsbiträde. Shopify Inc. uppfyller sekretesskraven i Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Privacy Shield-överenskommelsen reglerar skyddet av personuppgifter som överförs från en av Europeiska unionens medlemsstater till USA. Den säkerställer att de överförda uppgifterna omfattas av en uppgiftsskyddsnivå som motsvarar den inom Europeiska unionen. Certifieringen av Shopify Inc. hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TdbJAAS&status=Active. Shopify självt utnyttjar ytterligare underentreprenörer. Dessa hittar du via följande länk: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som krävs för ovanstående syften. Om du invänder mot behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f GDPR) raderar vi personuppgifter, såvida gällande bestämmelser inte tillåter vidarebehandling av dessa. Vi raderar även personuppgifter om vi av andra lagstadgade skäl är skyldiga till detta. I enlighet med dessa allmänna grundval raderar vi personuppgifter i regel omedelbart när rättslig grund ej längre föreligger, när de inte längre krävs för ovanstående syften eller när dessa syften bortfaller, och såvida inga andra rättsliga skyldigheter (t.ex. affärs- och skatterelaterade lagringsperioder) föreligger, i annat fall när övrig rättslig grund bortfaller.

I den mån tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning har vi slutit ett registerföringsavtal med dessa tjänsteleverantörer och kommit överens om lämpliga garantier för att skydda dina personuppgifter. Vi väljer noggrant ut våra tjänsteleverantörer, som behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla dina ärenden och är avtalsmässigt bundna till våra anvisningar, vidtar vederbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter och kontrolleras regelbundet av oss. Relevanta EU-standardavtalsklausuler har tillämpats för överföring av personuppgifter till registerförare i tredjepartsländer (som lämplig garanti för uppgiftsbehandling i icke-europeiska länder). De tillämpade EU-standardavtalsklausulerna finns på webbplatsen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.  

Pre-Check Online

För att kunna göra en preliminär bedömning av monteringen av ŠKODA iV Charger ställer vi frågor till dig angående platsförhållanden och strömförsörjning, såvida du använder Pre-Check Online. Du kan spara resultatet av Pre-Check Online och titta på det under ”Mitt konto” när du är inloggad med ditt ŠKODA-användarkonto (se följande stycke). Om du fortfarande inte har något konto måste du registrera dig för ett ŠKODA-användarkonto, annars kan du inte spara resultatet av Pre-Check Online.

Beställning av ŠKODA iV Charger och installationsservice

Beställning med ditt ŠKODA-användarkonto

För att skapa och hantera en profil inom ramen för beställningen behöver du antingen ett ŠKODA ID-användarkonto från ŠKODA, S.A., Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spanien), registrerat i Barcelonas handelsregister, utgåva 23.662, blad 1, sidonr B-56.855 (”ŠKODA”). Med ŠKODA ID kan du logga in i ett antal tjänster (t.ex. webbplatser eller applikationer) som tillhandahålls av ŠKODA eller tredje part. Det fungerar som ett centralt användarkonto där du kan hantera dina uppgifter centralt. För registrering krävs din e-postadress samt ett personligt lösenord som du väljer.

Observera ŠKODAs utförliga sekretesspolicy som gäller för ŠKODA ID. Du kan hämta den på https://skodaid.vwgroup.io/data-privacy.

Beställning som gäst

Du kan även göra beställningar som gäst. Om du vill göra en beställning som gäst behöver du inte registrera dig, men inom ramen för beställningen samlar vi fortfarande in nödvändiga uppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

Beställning med hjälp av handels-/servicepartner

Din handels- / servicepartner hjälper dig gärna med beställningsprocessen. Baserat på dina önskemål och krav kommer din detaljhandels- / servicepartner att sätta ihop en kundvagn för dig. Efter att sammanställningen är klar kan handels- / servicepartneren ge dig kundvagnens sammanställning via e-post. När du har klickat på länken i e-postmeddelandet kan du acceptera eller redigera samlingen av kundvagnen. Du kan placera beställningen både som gäst och via ditt ŠKODA ID-användarkonto. Som en förutsättning för detta är vidarebefordran av din e-postadress till handels- / servicepartneren nödvändig. Vi har inget inflytande eller tillgång till denna databehandling, det är ansvaret för respektive handels- / servicepartner och utan att vi kan se dina personuppgifter. På begäran av handels- / servicepartnern skickar vi dem datumet för din beställning, innehållet och ett identifikationsnummer som genererades när kundvagnen skapades, i syfte att spåra kommissionens ersättningsuttalanden.

Program för statligt stöd (Grön Teknik)

Om du vill dra nytta av det statliga subventionsprogrammet måste vi samla in följande uppgifter vid utcheckningen: Personnummer och fastighets-ID. Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla de juridiska skyldigheterna som en del av programmet. Vidare överför vi uppgifterna till respektive skattekontor. (Artikel 6.1 c GDPR)

Hantering och annullering av din beställning

Vid beställningar med ett ŠKODA-användarkonto kan du se, hantera och annullera dina beställningar under ”Mitt konto”. Dessutom kan du öppna motsvarande beställning under ”Mina beställningar”. 

Vid beställning som gäst kan du göra ändringar eller annulleringar av dina beställningar via kundtjänst.

Home Check, installation och driftsättning

För att kunna göra ett hembesök (Home Check) och ev. senare utföra installation och driftsättning samt underhåll, reparation och avinstallation av ID Charger tillhandahåller vi vår installationsservicepartner i ditt område dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och ev. telefonnummer för tidsbokning) samt information om dina önskade produkter och tjänster.

Installationsservicepartner som agerar för vår räkning:

Land

Installationsservicepartner

Tyskland

Alpiq Energie Deutschland GmbH
 Kantstr. 21, 10623 Berlin,

Modis GmbH
 Wolfsburger Landstraße 6a, 38442 Wolfsburg

Schweiz

Alpiq E-Mobility AG
 Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich

Italien

Alpiq Energia Italia S.p.A.
 Via Marostica 1, IT-20146 Milan

Polen

Modis GmbH
 Wolfsburger Landstraße 6a, 38442 Wolfsburg

Finland

Plugit Finland
 Keskuojankatu 13, 33900 Tampere/Finland

Spanien

FENÍE ENERGÍA

Calle Jacinto Benavente 2B, Planta Baja.,

28232 Las Rozas de Madrid

Sverige

DEFA AB
 Finlandsgatan 40, 164 74 Kista/Sweden

Frankrike

ZEborne
 40, rue de Paris, 92200 Boulogne-Billancourt/France

Storbritannien, Irland

Centrica PLC
 Millstream Maidenhouse Road, SL4 5GD Windsor, United Kingdom

 

I samband med detta kommer installationsservicepartnern att på eget ansvar samla in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för installationen på plats. Detta ligger utanför vår kontroll. Dessa avser framför allt teknisk information som t.ex. uppgifter om befintlig strömförsörjning och möjligheten att upprätta anslutning till internet. Dina uppgifter samlas endast in av installationsservicepartnern för att utföra installationen hos dig och ev. för att tillhandahålla service under avtalsperioden.

Logistikservice

För att kunna leverera den maskinvara du har beställt vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och ev. telefonnummer) samt ytterligare information som är relevant för din beställning till vår logistikleverantör Arvato Distribution GmbH in Gottlieb-Daimler Str. 1 33428 Harsewinkel, Tyskland.

På begäran kan vi istället leverera direkt till den valda installationsservicepartnern, även då genom att överföra dina kontakt- och beställningsuppgifter.

Uppgiftsbehandling i betalningssyfte

I syfte att utföra de betalningsmetoder som erbjuds i den här webbshoppen (t.ex. kreditkort) använder vi Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, som betaltjänsteleverantör. För att utföra tvåfaktorsautentisering (3D Secure) inom ramen för kreditkortstransaktioner använder vi CardinalCommerce Corporation, 8100 Tyler Blvd., #100, Mentor, Ohio 44060, USA, (”CardinalCommerce”) som leverantör. Dina betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter) samt ytterligare personuppgifter (t.ex. fakturaadress) kan överföras till båda dessa leverantörer inom ramen för betalningen, om detta krävs för att genomföra den. Adyen BV och CardinalCommerce behandlar dina uppgifter på eget ansvar i enlighet med det avsedda syftet inom ramen för banktjänsten och har därför eget ansvar för uppgifterna. I syfte att identifiera bedrägerier behandlar Adyen dessutom dina personuppgifter (t.ex. namn, faktura- och/eller leveransadress, e-post och telefonnummer) som vårt personuppgiftsbiträde. Mer information om uppgiftsskydd för Adyen hittar du här: www.adyen.de och för CardinalCommerce här: https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html.

Idrifttagande och konfiguration av ŠKODA iV Charger

När du köper en ŠKODA iV Charger kan du välja mellan modeller med WLAN-anslutning eller LTE-mobilstandard. För att garantera att din ŠKODA iV Charger (inkl. WLAN-anslutning eller LTE-mobilstandard) kan kommunicera och är uppdaterad överför den regelbundet följande enhetsspecifika krypterade uppgifter till IT-systemen hörande till Volkswagen GroupCharging GmbH och sedan behandlas uppgifterna där: enhetsidentifiering, märke, generation, enhetstyp och programvaruversion.

Om du vill använda ytterligare onlinetjänster (styrning och analys av laddcykler) som tillval tillsammans med din ŠKODA iV Charger måste dessa kopplas till ditt befintliga ŠKODA-användarkonto. Inom ramen för användningen av onlinetjänsterna överförs, för tillhandahållande och leverans, följande personuppgifter och enhetsspecifika uppgifter till IT-systemen tillhörande Volkswagen Group Charging GmbH och behandlas där: kundidentifiering, statistik, laddningsinformation, status, anslutningsstatus och tidsstämpel för den senaste gången kommunikation upprättades.

Alternativt kan du också välja en enhet utan anslutningsfunktioner. Om du bestämmer dig för den här varianten av ŠKODA iV Charger överförs inga uppgifter till IT-systemen hörande till Volkswagen Group Charging GmbH.

IV. Samtycke till reklam

Om du vill ha information om våra produkter kan motsvarande reklam beställas. Inom ramen för ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 punk. a i dataskyddsförordningen) behandlas följande uppgifter för att skicka ut reklam: efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan utan avgift från Volkswagen Group Charging GmbH. Mer information om dina rättigheter finns i den här sekretesspolicyn i avsnittet ”Dina rättigheter”.

Så snart du dragit tillbaka ditt samtycke raderas dina personuppgifter, om inga andra lagringsfrister föreligger (t.ex. av skatteskäl).

C. Användning av cookies och spårningsverktyg

Volkswagen Group Charging GmbH använder olika typer av cookies på sina webbplatser. Cookies är små filer med konfigurationsinformation som lagras på din enhet. Cookies delas vanligtvis in i tre kategorier. Det finns cookies som är obligatoriska för att webbplatsen ska fungera (funktionscookies), cookies som förbättrar användarupplevelsen under ett webbplatsbesök och t.ex. sparar dina språkinställningar (bekvämlighetscookies) och cookies som används för att skapa en anonymiserad användningsprofil (spårningscookies, analys- och reklamcookies).

Behandlingen av funktionscookies är nödvändig för att möjliggöra besök på webbplatsen (jfr artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt b GDPR).

Den rättsliga grunden för komfortcookies är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt f GDPR). Det berättigade intresset ligger i tillhandahållandet av komfort under ett besök på webbplatsen.

Spårningscookies används endast när webbplatsbesökaren har godkänt detta (artikel 6 punkt 1 bokstavspunkt a GDPR). Samtycket lämnas via den så kallade cookiebannern, som besökaren aktivt måste klicka på.

En översikt över de cookies som används för närvarande hittar du här: https://www.shopify.com/legal/cookies

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med hjälp av angivna cookies och spårningsverktyg med framtida verkan genom att du klickar på länken nedan och ändrar dina inställningar i vår Cookie Consent Manager:

[Hantera mina cookiepreferenser]

Google Analytics

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Analytics använder cookies och liknande teknik för att kunna analysera och förbättra vår webbplats med hjälp av ditt användarbeteende. Rättslig grund för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1.1 f i GDPR. Uppgifter som samlas in i detta sammanhang kan av Google överföras till en server i USA och sparas där. Om personuppgifter överförs till USA omfattas Google av Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Din IP-adress förkortas dock av Google Analytics innan användningsstatistiken utvärderas, så att din identitet inte kan avslöjas. Därför har Google Analytics utökats med koden ”anonymizeIP” på vår webbplats för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser. Genom Google Analytics behandlar Google den information som samlats in genom cookies för att utvärdera din användning av webbplatsen, i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för webbplatsens driftansvariga och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Om du använder ett Google-konto kan Google, beroende på inställningarna för ditt Google-konto, koppla din webb- och appanvändning med Google till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att personanpassa annonser. Om du inte önskar den här kopplingen till ditt Google-konto måste du logga ut från Google innan du använder vår webbplats. Om du har aktiverat personanpassad reklam på ditt Google-konto kan Google använda ditt webbplatsbeteende för att skapa datamodeller och rapporter som till exempel visar på vilken enhet du klickar på en annons för första gången och på vilken enhet du eventuellt genomför ett köp. Dessa datamodeller och rapporter beror på stickprover och är pseudonymiserade till anonymitet så att vi inte kan identifiera en enskild Google-användare.

D. Dina rättigheter

Du kan när som helst utöva nedanstående rättigheter gentemot Volkswagen Group Charging GmbH utan kostnad. Mer information om hur dina rättigheter tillvaratas finns under avsnitt E.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång (artikel 15 GDPR) till information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse (artikel 16 GDPR) av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om någon av de förutsättningar som anges i artikel 17 GDPR föreligger. Därefter kan du till exempel begära att dina uppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in i. Du kan dessutom begära att uppgifterna raderas om vi behandlar uppgifter med ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om förutsättningar enligt artikel 18 GDPR föreligger. Detta är till exempel fallet när du bestrider korrektheten i dina uppgifter. Under perioden för kontrollen av uppgifternas korrekthet kan du begära att behandlingen begränsas. 

Rätt att göra invändningar: Om behandlingen baseras på ett övervägande berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. En invändning är tillåten när behandlingen antingen ligger i allmänt intresse eller sker på grundval av ett berättigat intresse från Volkswagen Group Charging GmbH eller tredje part. Vid invändningar ber vi dig att meddela oss orsaken till att du invänder mot uppgiftsbehandlingen.

Därutöver har du rätt att invända mot uppgiftsbehandling i direktreklamsyften. Det gäller även för profilering, såvida det hänger ihop med direktreklam. 

Rätt till dataportabilitet: Såvida uppgiftsbehandlingen baseras på ett samtycke eller ett avtalsgenomförande och den sker med hjälp av automatiserad behandling har du rätten att få dina uppgifter i ett strukturerat, vedertaget och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan uppgiftsbehandlare.

Rätt till återkallelse: Såvida uppgiftsbehandlingen baseras på ett samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

Rätt att inge klagomål: Du har dessutom rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. dataskyddsombudet i Berlin) om hur vi behandlar dina uppgifter.

E. Din kontaktpartner

Kontaktpartner för utövande av dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter och få mer information kontaktar du privacy@elli.eco eller skickar ett brev till Datenschutzbeauftragten der Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är kontaktperson för dataskyddsrelaterad ärenden:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen Group Charging GmbH

Mollstraße 1, 10178 Berlin

privacy@elli.eco

 

Version: juni 2020

Sök på vår webbplats

Bra – Det finns goda möjligheter att installera en laddstation hemma hos dig.

Gör dig redo för nästa steg mot en elektrisk framtid.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Tack för att du fyllde i uppgifterna.

Det kan finnas utmaningar med att installera ŠKODA iV laddare i ditt hem. Men var inte orolig, vi kommer göra vårat bästa för att hitta en lösning åt dig! Nedanför finner du olika detaljerade förslag, välj den som bäst reflekterar ditt svar.

1. Utmaning:

Din parkeringsplats tillhör ett flerbostadshus.

Hur du går vidare:

Kontrollera om det redan finns laddstationer i fastigheten.

√ Det finns redan laddstationer: Eftersom det redan finns laddstationer på plats bör det gå bra att installera en laddstation. Ofta kan det ta något längre tid eftersom det krävs tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening. Men eftersom det redan finns laddstationer så är det stor sannolikhet att du får tillstånd att installera en laddstation. 

Däremot kan kostnaderna vid denna installation avvika från våra standardpriser. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Det finns inga laddstationer: I detta fall kan processen ta längre tid, då det kan ta tid att få tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening.

Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete. Installatören kan eventuellt även hjälpa till med tillståndet. För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundsupport : 00800 80 247 247.

2. Utmaning:

Om du inte är ägare till fastigheten måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge tillstånd till installationen. Om inget tillstånd ges, kan installationen inte utföras.

Hur du går vidare:

Kontrollera att hyresvärd/ bostadsrättsförening godkänner installationen innan du lägger din beställning.

3. Utmaning:

Din parkeringsplats har inte tillgång till el.

Hur du går vidare:

Mät och se om avståndet till närmsta eluttag/elcentral är mer än 10 meter.

√ Ja, det är över 10 meter: Detta innebär att det eventuellt kan tillkomma extra installationskostnader utöver vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Nej, det är mindre än 10 meter: Det är stor sannolikhet att installationen är genomförbar och ingår i vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

4. Utmaning:

Det finns ingen vägg som är minst 30 cm bred för att fästa laddstationen på.

Hur du går vidare

Vanligtvis monteras laddstationen på en vägg eller liknande yta som är stabil och stark nog att hålla den.

Om det inte finns en sådan yta i närheten av din parkeringsplats, kommer installatören att rekommendera en annan lösning. Kostnaden för denna lösning ingår inte i vårt standardpaket. Vi rekommenderar att du fortsätter med din beställning och talar med installatören vid fastighetsinspektionen. Du kan avboka din beställning om kostnaderna överstiger dina förväntningar.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Är installationen för ŠKODA iV Charger möjlig i ditt hem?

Med bara några klick kan du ta reda på hur man genomför installationen. Du får en indikation på om vårat standard paket passar dina behov eller om det finns utmaningar att lösa på vägen.

Oavsett resultat, kommer vi och vår installatören göra vårat bästa för att möjliggöra installationen.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Toppen du är kvalificerad för grön teknik

Spara 50 % med programmet för grön teknik och komplettera din konfiguration.

Spara 50% med programmet grön teknik

Tyvärr - det verkar som om du inte är berättigad till grön teknik programmet

Fortsätt utan grön teknik programmet

Möjlighet för val av grön teknik

Grön teknik-bidraget minskar kostnaden för din ŠKODA iV Charger och dess installation med 50%. Vi kan ansöka för er räkning om bidraget om du uppfyller följande krav. Kontrollera dem och bekräfta din behörighet. För mer information om bidragssystemet för grön teknik, se avsnittet Ekonomiskt stöd eller ta reda på mer på webbplatsen för grön teknik.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

har lagts till i din varukorg

Visa korg