1. Instruktioner för ångerrätt

1.1

Om du är konsument (gäller även personer som gör beställningen för ett syfte som varken kan hänföras till dennas kommersiella verksamhet eller dennas verksamhet som egenföretagare), har du en lagstadgad ångerrätt.

1.2           

Om du åberopar din ångerrätt som konsument enligt punkt 1, måste du stå för de direkta kostnader som uppstår i samband med återsändandet.

1.3

I övrigt gäller reglerna som anges i punkterna nedan i

Instruktioner för ångerrätt:

Ångerrätt

Du har rätt att annullera det här avtalet inom 14 dagar utan angivande av orsak.

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit eller fått varan i besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela oss, Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin, Kontaktformulär, tel.nr: 00800 80 247 247 (t. ex. i ett vanligt brev, via telefax eller e-post) om ditt beslut att annullera detta avtal. Du kan använda det bifogade mallformuläret men det är inte ett krav. Du kan fylla i mallformuläret eller utforma ett eget meddelande på vår webbplats (https://skoda-webshop.se.elli.eco/) i elektronisk form och sedan överföra. Om du väljer det här alternativet så kommer vi omedelbart (t. ex. per e-post) att skicka en bekräftelse på att vi har fått in din anmälan om annullering.

För att ångerfristen ska gälla räcker det med att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen upphör.

Konsekvenser av annulleringen

Om du annullerar detta avtal kommer vi att betala tillbaka samtliga betalningar som vi har fått från dig, även leveranskostnader (med undantag för tillkommande kostnader som uppkommit på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än det som ingår i vårt förmånliga standardleveranserbjudande) utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om att du ångrar detta avtal har mottagits av oss. Vid återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Oavsett metod kommer du aldrig att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi har rätt att neka återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills vi har fått bevis på att varorna har återsänts, beroende på vad som inträffar först.

Du måste återsända eller lämna tillbaka varorna omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då du har meddelat oss om att du annullerar det här avtalet till Arvato Distribution GmbH, Wareneingang, Tor 32-38, Gottlieb-Daimlerstr. 1, 33428 Harsewinkel, Tyskland. Tidsfristen gäller om du skickar varorna inom 14 dagar före fristens utgång.

Du ansvarar för de direkta kostnaderna i samband med återsändning av varorna.

Du ansvarar bara för eventuella värdeförluster som kan hänföras till en ovarsam hantering av varorna efter kontroll av deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Exempel på uttagningsformulär

Sök på vår webbplats

Bra – Det finns goda möjligheter att installera en laddstation hemma hos dig.

Gör dig redo för nästa steg mot en elektrisk framtid.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Tack för att du fyllde i uppgifterna.

Det kan finnas utmaningar med att installera ŠKODA iV laddare i ditt hem. Men var inte orolig, vi kommer göra vårat bästa för att hitta en lösning åt dig! Nedanför finner du olika detaljerade förslag, välj den som bäst reflekterar ditt svar.

1. Utmaning:

Din parkeringsplats tillhör ett flerbostadshus.

Hur du går vidare:

Kontrollera om det redan finns laddstationer i fastigheten.

√ Det finns redan laddstationer: Eftersom det redan finns laddstationer på plats bör det gå bra att installera en laddstation. Ofta kan det ta något längre tid eftersom det krävs tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening. Men eftersom det redan finns laddstationer så är det stor sannolikhet att du får tillstånd att installera en laddstation. 

Däremot kan kostnaderna vid denna installation avvika från våra standardpriser. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Det finns inga laddstationer: I detta fall kan processen ta längre tid, då det kan ta tid att få tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening.

Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete. Installatören kan eventuellt även hjälpa till med tillståndet. För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundsupport : 00800 80 247 247.

2. Utmaning:

Om du inte är ägare till fastigheten måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge tillstånd till installationen. Om inget tillstånd ges, kan installationen inte utföras.

Hur du går vidare:

Kontrollera att hyresvärd/ bostadsrättsförening godkänner installationen innan du lägger din beställning.

3. Utmaning:

Din parkeringsplats har inte tillgång till el.

Hur du går vidare:

Mät och se om avståndet till närmsta eluttag/elcentral är mer än 10 meter.

√ Ja, det är över 10 meter: Detta innebär att det eventuellt kan tillkomma extra installationskostnader utöver vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Nej, det är mindre än 10 meter: Det är stor sannolikhet att installationen är genomförbar och ingår i vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

4. Utmaning:

Det finns ingen vägg som är minst 30 cm bred för att fästa laddstationen på.

Hur du går vidare

Vanligtvis monteras laddstationen på en vägg eller liknande yta som är stabil och stark nog att hålla den.

Om det inte finns en sådan yta i närheten av din parkeringsplats, kommer installatören att rekommendera en annan lösning. Kostnaden för denna lösning ingår inte i vårt standardpaket. Vi rekommenderar att du fortsätter med din beställning och talar med installatören vid fastighetsinspektionen. Du kan avboka din beställning om kostnaderna överstiger dina förväntningar.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Är installationen för ŠKODA iV Charger möjlig i ditt hem?

Med bara några klick kan du ta reda på hur man genomför installationen. Du får en indikation på om vårat standard paket passar dina behov eller om det finns utmaningar att lösa på vägen.

Oavsett resultat, kommer vi och vår installatören göra vårat bästa för att möjliggöra installationen.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Toppen du är kvalificerad för grön teknik

Spara 50 % med programmet för grön teknik och komplettera din konfiguration.

Spara 50% med programmet grön teknik

Tyvärr - det verkar som om du inte är berättigad till grön teknik programmet

Fortsätt utan grön teknik programmet

Möjlighet för val av grön teknik

Grön teknik-bidraget minskar kostnaden för din ŠKODA iV Charger och dess installation med 50%. Vi kan ansöka för er räkning om bidraget om du uppfyller följande krav. Kontrollera dem och bekräfta din behörighet. För mer information om bidragssystemet för grön teknik, se avsnittet Ekonomiskt stöd eller ta reda på mer på webbplatsen för grön teknik.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

har lagts till i din varukorg

Visa korg