Allmän information

Till vem riktar sig utbudet från Elli?

Med våra serviceerbjudanden för ŠKODA iV Charger vänder vi oss framför allt till egnahemsägare och hyresgäster med egen parkeringsplats som är intresserade av innovativa mobilitetslösningar. 

Vad erbjuder Elli sina kunder?

Vi erbjuder våra kunder länken mellan mobilitet och elektricitet – och hjälper dig på så sätt att bestämma dig för en elbil och därmed för en mer hållbar mobilitet.

Med vår service för ŠKODA iV Charger kompletterar vi utbudet från ŠKODA:

ŠKODA AUTO partner erbjuder elbilar till attraktiva priser med allt större räckvidd – Elli möjliggör bekväm och hållbar laddning hemma. 

ŠKODA iV Charger installationsservice

Kan alla installera en ŠKODA iV Charger hemma hos sig?

Det beror på olika faktorer. Om du äger en bostad med egen elmätare, garage eller parkeringsplats, så uppfyller du de viktigaste kraven. Men även om du är hyresgäst och har en egen parkeringsplats är en installation i princip möjlig. För att utreda detta är det bäst att du kontaktar din hyresvärd. 

Jag bor i en bostadsrätt/ett bostadsområde/ett flerfamiljshus. Kan jag ändå installera en wallbox på min personliga garageplats?

I princip ja. I fråga om flerfamiljshus måste dock bostadsrättsföreningen inkluderas i ditt projekt för att avgöra om du får installera en wallbox.

Dessutom är installationens genomförbarhet beroende av tillgång till elektrisk infrastruktur på din parkeringsplats. Vår installationspartner hjälper dig gärna att bedöma din situation professionellt i samband med en home check. 

Vilken hjälp får jag med installationen av ŠKODA iV Charger?

Kära kund, vår installationstjänst inklusive grön teknik är för närvarande inte bokningsbar. Vi
ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Vi ber dig vänligen kontakta en lokal installatör för att installera din hårdvara. Våra installationsanvisningar hittar du här.

Viktigt: Generellt åtgärdar vi självklart felfunktioner hos din ŠKODA iV Charger utan kostnad – det gäller dock inte om felfunktionen har orsakats av en felaktig installation. Därför är du med vår professionella installationsservice på den säkra sidan. 

Hur vet jag om jag uppfyller alla krav för installationen av en ŠKODA iV Charger?

Om du köper din ŠKODA iV Charger hos en ŠKODA AUTO partner hjälper dig din ŠKODA AUTO partner med en första kostnadsfri förkontroll online. Du svarar bara på några korta frågor om dina bostadsförhållanden för att få en första uppskattning – helt utan bindning.

Kära kund, vår installationstjänst inklusive grön teknik är för närvarande inte bokningsbar. Vi
ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Vi ber dig vänligen kontakta en lokal installatör för att installera din hårdvara. Våra installationsanvisningar hittar du här.

Viktigt: Generellt åtgärdar vi självklart felfunktioner hos din ŠKODA iV Charger utan kostnad – det gäller dock inte om felfunktionen har orsakats av en felaktig installation. Därför är du med vår professionella installationsservice på den säkra sidan. 

Hur lång tid tar installationsarbetena?

Hur lång tid installationsarbetena tar beror på förhållandena på installationsplatsen. Installatören ger dig en tidsangivelse som baseras på din home check. I genomsnitt borde du räkna med tre till fyra timmar för installation och idrifttagning av din ŠKODA iV Charger. 

Vilka uppgifter behöver jag för att genomföra en förkontroll online?

För vår förkontroll online behöver du grundläggande uppgifter om din parkeringssituation och elektriska infrastruktur. Om du inte har uppgifterna tillgängliga kan du avbryta din förkontroll online och när som helst fortsätta vid en senare tidpunkt. 

Måste jag vara närvarande vid installationen?

Vi rekommenderar dig att vara på plats under installationen för att få den nödvändiga introduktionen till wallboxen och för att möjliggöra en fullständig konfiguration av ŠKODA iV Connect- och ŠKODA iV Connect+-versionerna. När installationen är avslutad kommer du att ombes att skriva på en idrifttagningsrapport. 

ŠKODA iV Charger

Kan jag bara ladda min elbil från ŠKODA AUTO med ŠKODA iV Charger?

ŠKODA iV Charger kan användas för att ladda alla elfordon som har ett laddningsuttag av typ 2.  ŠKODA iV Charger-laddaren är i princip kompatibel med alla Europeiska elektriska fordon eftersom denna typ av kontakt är en standard inom Europa för AC-laddning.

Kan jag bara montera ŠKODA iV Charger på väggen eller även fristående?

I princip går ŠKODA iV Charger att montera på väggen eller en annan fast yta. Vår installationsservice hjälper dig gärna med att välja en lämplig plats. Det återstår att se om vi även kommer att erbjuda tillbehör för en fristående installation. 

Kan man debitera varje användare individuellt med ŠKODA iV Charger?

ŠKODA iV Charger Connect+ har en MID-certifierad energimätare, vilket möjliggör en individuell debitering per användare. 

Hur kan jag köpa en ŠKODA iV Charger?

Vår ŠKODA iV Charger kan du enkelt köpa i vår onlinebutik. Dessutom hittar du våra produkter hos din ŠKODA AUTO partner. Där kan du även uppleva ŠKODA iV Charger live och få personlig rådgivning. 

Kan jag som affärskund också beställa en ŠKODA iV Charger?

Webbutiken och våra fakturor är för närvarande bara avsedda för försäljning till privatkunder. Vi jobbar för högtryck med att utveckla en lösning för våra affärskunder, så att även köpet av din ŠKODA iV Charger blir avdragsgillt i ditt företag.  

Överensstämmer ŠKODA iV Charger med den tyska kalibreringslagen?

ŠKODA iV Charger riktar sig för närvarande huvudsakligen till slutkunder. Vi arbetar med en lösning som överensstämmer med kalibreringslagen för att i framtiden tillgodose behoven från våra affärskunder i ännu högre grad. 

Hur kan jag förhindra att mina säkringar eller min nätanslutning i hemmet överbelastas och säkerställa att det finns tillräckligt med tillgänglig elektricitet?

Till att börja med kommer alla DIP-switchar att konfigureras i Wallbox och därmed kommer strömmen att begränsas för att undvika överbelastning.

Dessutom kan alla varianter av ŠKODA iV Charger som tillval utrustas med ytterligare skydd mot strömavbrott (avbrottsskydd via dynamisk belastningshantering). Detta innebär att Wallbox kontinuerligt övervakar belastningen för nätanslutningen och justerar laddningshastigheten efter detta. Det hjälper även till att undvika strömavbrott och laddar ditt fordon så snabbt som möjligt. Kunder med andra stora strömförbrukare som elektriska duschar eller värmepumpar behöver denna lösning för att hantera den totala belastningen för hemmet.

Observera: Om du beställer vårt installationspaket ingår dynamisk laddningshantering. Om du beslutar dig för att inte välja vårt installationspaket måste din utvalda installatör tillhandahålla denna lösning (material + arbete) separat.

Kan jag beställa den dynamiska lasthanteringen direkt med ŠKODA iV Charger?

Nej. För närvarande ingår denna extratjänst av Elli inte i standardinstallationspaketet. Du kan dock be om upplysningar om extratjänsten t.ex. i samband med en home check eller vid en senare tidpunkt via vår installationspartner eller din önskade installatör. De kommer att lämna ett lämpligt erbjudande.

Uppfyller kontakten för ŠKODA iV Charger en framtidssäker standard?

ŠKODA iV Charger är avsedd för elbilar på den europeiska marknaden och levereras med den standardiserade AC-kontakten för den europeiska marknaden (typ 2).

Kan jag skydda min ŠKODA iV Charger mot obehörig laddning av tredje part eller tillåta laddning för ytterligare en användare?

Såvida din ŠKODA iV Charger inte är installerad i ett slutet utrymme kan du genom RFID-autentisering skydda din ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+ eller tillåta åtkomst för tredje part. 

Vad är RFID-autentisering?

RFID-autentisering är en funktion hos ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+ som tillåter dig att själv bestämma vem som får använda din wallbox.

Du kan aktivera och/eller avaktivera funktionen via din app. När funktionen är aktiverad är laddning endast möjlig med ett RFID-kort. RFID-kortet har samma format som ett vanligt kreditkort och fungerar som ”nyckel”. Laddningen kan endast startas med ett RFID-kort som aktiverats i appen. 

Hur beställer jag ett eller flera laddkort?

Du får som standard två laddkort med leveransen av motsvarande wallbox. Ytterligare laddkort kan du beställa via vår supportlinje.

Vem hjälper mig om debiteringen inte fungerar?

Självklart hjälper vi dig om du har problem med ŠKODA iV Charger. Hör helst av dig till oss direkt vid problem. Du når oss via vår hotline eller vårt kontaktformulär. Vi tar hand om ditt ärende direkt.

På sammanlänkade ŠKODA iV Charger-modeller (ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+) kan många felfunktioner åtgärdas bekvämt via fjärråtkomst. Om du har beställt vårt installationspaket skickar vi snarast möjligt en installatör till dig.

Kan jag manövrera ŠKODA iV Charger via min smartphone? 

Ja, det kommer att vara möjligt med ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+.

Vilka fördelar får jag genom att använda min smartphone eller appen?

När du använder appen kan du t.ex. se din laddningshistorik, hantera RFID-laddningskorten och enkelt hitta allmänna laddningsstationer i närheten. Appens funktioner utökas kontinuerligt för att ge dig bästa möjliga laddupplevelse.

Är en integration i ett Home Energy Management System (HEMS) möjlig?

Det standardiserade språket EEBus för apparater möjliggör ett enkelt och direkt datautbyte mellan dina husapparater. Därmed kan du t.ex. styra dina dagliga flöden av el på ett smart sätt och spara kostnader. 

EDetta kräver EEBus-kommunikation, vilket är tillgängligt i våra internetkompatibla wallboxar. Om den senaste versionen av programvaran är installerad i din wallbox kan du hantera dagliga effektflöden.

Vad är ett Home Energy Management System (HEMS)?

Ett Home Energy Management System är ett system för att planera och styra energiflöden i privata hushåll. Syftet med systemet är, utöver att spara resurser och skydda klimatet, att sänka elkostnaderna till ett minimum och samtidigt trygga användarnas energibehov – eller att fördela egenproducerad solel på bästa sätt i huset. Dessutom ser systemet till att elinstallationen hemma hos dig inte överbelastas vid användning av flexibelt reglerbar elektrisk utrustning. 

Kan jag koppla min solcellsanläggning till ŠKODA iV Charger?

Den oöverträffade hållbarhetslösningen: Solen skiner och du vill använda hållbart producerad energi eller överskottselektricitet från dina solpaneler för att ladda bilen.

Våra internetkompatibla wallboxar har EEBus-kommunikation, vilket möjliggör koordination mellan laddstationen och solcellsanläggningen.

EEBus är en IP-baserad kommunikationsstandard som används av många övervakningssystem för energianvändning i hemmet (HEMS) för att hantera energiinstallationer. Optimerad laddning är nu möjlig tack vare en ny programvaruuppdatering (v.3.8.12; v.39.1) Detta innebär att din wallbox kan kopplas till solcellsanläggningen via ett EEBus-aktiverat HEMS.

Krav för kompatibilitet med en solcellsanläggning

- Solcellsanläggningen stöder kommunikation via EEBus-standarden.

- Du har ett EEBus-kompatibelt HEMS (eventuellt förinstallerat i din PV-styrenhet. Det bästa är att fråga elektrikern.)

- Du har en internetkompatibel wallbox.

- Wallboxen har programvaruversionen v3.8.12; v3.29 eller högre.

- Ditt elsystem är utformad för detta. Det bästa är att fråga elektrikern.

Vem hjälper mig med underhållet av min ŠKODA iV Charger?

ŠKODA iV Charger behöver inget underhåll; aktuella programvaruuppdateringar laddas automatiskt upp i de sammanlänkade ŠKODA iV Charger-modellerna så länge wallboxen är uppkopplad till internet.

Vem hjälper mig när min ŠKODA iV Charger inte fungerar som den ska eller när jag har problem med laddningen?

Hör helst av dig till oss direkt vid problem. Du når oss via vår hotline eller vårt kontaktformulär. Vi tar hand om ditt ärende direkt. På sammanlänkade ŠKODA iV Charger-modeller (ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+) kan många felfunktioner åtgärdas bekvämt via fjärråtkomst. I annat fall skickar vi snarast möjligt en installatör till dig.

Viktigt: Självklart åtgärdar vi fel utan kostnad. En förutsättning är dock att felen inte är självförvållade. För bästa skydd rekommenderar vi dig därför vår professionella installationsservice.

Betalningssätt

När måste jag betala min beställning?

Betalning av inköpspriset ska ske omedelbart, dock senast inom 14 dagar, efter det att kontraktet ingåtts. Om du får din orderbekräftelse av Elli dras motsvarande belopp från det konto som du angett. 

När får jag min faktura?

Så fort du har slutfört din beställning i webbutiken får du en beställningsbekräftelse av oss. Därefter kontrolleras din beställning och du får omedelbart din orderbekräftelse inkl. våra affärsvillkor och information om ångerrätt skickad per e-post.

Du får slutfakturan ca 10-14 dagar efter leveransen eller efter installationen om du har bokat installationen hos oss.

Kan jag häva köpeavtalet?

Ja, du har 14 dagars ångerrätt från den dag då din ŠKODA iV Charger levererades. 

Hur annullerar jag min beställning?

Vi ber dig att meddela oss om ditt beslut så snart som möjligt, så att det finns möjlighet att avboka din beställning före leverans eller installation. Detta skulle minska kostnaderna för alla som är involverade.

Det snabbaste och enklaste sättet att avbeställa är att använda vårt kontaktformulär. När du har öppnat formuläret väljer du ämnet "Annullering/återkallelse". Vi kommer då att skicka en avbeställningslänk (giltig i 24 timmar) till dig via e-post. Vi återbetalar inköpspriset när du har bekräftat avbeställningen. Observera: Vid uppsägning skickar vi en returetikett till dig, och inköpspriset återbetalas när vi har tagit emot din retur.

Sök på vår webbplats

Bra – Det finns goda möjligheter att installera en laddstation hemma hos dig.

Gör dig redo för nästa steg mot en elektrisk framtid.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Tack för att du fyllde i uppgifterna.

Det kan finnas utmaningar med att installera ŠKODA iV laddare i ditt hem. Men var inte orolig, vi kommer göra vårat bästa för att hitta en lösning åt dig! Nedanför finner du olika detaljerade förslag, välj den som bäst reflekterar ditt svar.

1. Utmaning:

Din parkeringsplats tillhör ett flerbostadshus.

Hur du går vidare:

Kontrollera om det redan finns laddstationer i fastigheten.

√ Det finns redan laddstationer: Eftersom det redan finns laddstationer på plats bör det gå bra att installera en laddstation. Ofta kan det ta något längre tid eftersom det krävs tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening. Men eftersom det redan finns laddstationer så är det stor sannolikhet att du får tillstånd att installera en laddstation. 

Däremot kan kostnaderna vid denna installation avvika från våra standardpriser. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Det finns inga laddstationer: I detta fall kan processen ta längre tid, då det kan ta tid att få tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening.

Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete. Installatören kan eventuellt även hjälpa till med tillståndet. För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundsupport : 00800 80 247 247.

2. Utmaning:

Om du inte är ägare till fastigheten måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge tillstånd till installationen. Om inget tillstånd ges, kan installationen inte utföras.

Hur du går vidare:

Kontrollera att hyresvärd/ bostadsrättsförening godkänner installationen innan du lägger din beställning.

3. Utmaning:

Din parkeringsplats har inte tillgång till el.

Hur du går vidare:

Mät och se om avståndet till närmsta eluttag/elcentral är mer än 10 meter.

√ Ja, det är över 10 meter: Detta innebär att det eventuellt kan tillkomma extra installationskostnader utöver vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Nej, det är mindre än 10 meter: Det är stor sannolikhet att installationen är genomförbar och ingår i vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

4. Utmaning:

Det finns ingen vägg som är minst 30 cm bred för att fästa laddstationen på.

Hur du går vidare

Vanligtvis monteras laddstationen på en vägg eller liknande yta som är stabil och stark nog att hålla den.

Om det inte finns en sådan yta i närheten av din parkeringsplats, kommer installatören att rekommendera en annan lösning. Kostnaden för denna lösning ingår inte i vårt standardpaket. Vi rekommenderar att du fortsätter med din beställning och talar med installatören vid fastighetsinspektionen. Du kan avboka din beställning om kostnaderna överstiger dina förväntningar.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Är installationen för ŠKODA iV Charger möjlig i ditt hem?

Med bara några klick kan du ta reda på hur man genomför installationen. Du får en indikation på om vårat standard paket passar dina behov eller om det finns utmaningar att lösa på vägen.

Oavsett resultat, kommer vi och vår installatören göra vårat bästa för att möjliggöra installationen.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Toppen du är kvalificerad för grön teknik

Spara 50 % med programmet för grön teknik och komplettera din konfiguration.

Spara 50% med programmet grön teknik

Tyvärr - det verkar som om du inte är berättigad till grön teknik programmet

Fortsätt utan grön teknik programmet

Möjlighet för val av grön teknik

Grön teknik-bidraget minskar kostnaden för din ŠKODA iV Charger och dess installation med 50%. Vi kan ansöka för er räkning om bidraget om du uppfyller följande krav. Kontrollera dem och bekräfta din behörighet. För mer information om bidragssystemet för grön teknik, se avsnittet Ekonomiskt stöd eller ta reda på mer på webbplatsen för grön teknik.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

har lagts till i din varukorg

Visa korg